آموزش

خدمات آموزشی هیرساویژن

با توجه به فعالیت اولیه شرکت هیرساویژن در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر مدیریت سیستم های امنیت اطلاعات، این شرکت دارای بیشترین سابقه  و حسن انجام کار در زمینه آموزش موارد فوق الذکر است. همچنین در زمینه آموزش سایر دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات در گرایش  شبکه ، امنیت و دیتاسنتر این شرکت در قالب قرارداد با مشتریان سازمانی خود از برترین اساتید داخلی استفاده می‌کند. درک این واقعیت که امروزه دانش، بخشی از سرمایه های سازمانی بشمار می آید، سازمانها را بر آن داشته است تا با تدوین یک برنامه اصولی اقدام به رشد سطح دانش سازمانی نمایند. شرکت مهندسی هیرساویژن با درک این حساسیت بخشی از فعالیتهای سازمانی خود را در حوزه

 برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کاملاً تخصصی برای رشد سطح دانش سازمانها متمرکز نموده است. برخی از خدمات آموزشی هیرساویژن به شرح زیر می باشد:

  • برگزاری کارگاه های آموزش عمومی
  • برگزاری سمینار ها و کنفرانس های آموزشی
  • برگزاری کارگاه های درون سازمانی (کلیه دوره ها)
  • برگزاری تورهای آموزشی
  • انعقاد قراردادهای آموزشی
  • برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا
فهرست