حضور شرکت مهندسی هیرساویژن در نمایشگاه الکامپ 96

با افتخار میزبان حضور گرم شما بازدید کننده محترم در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ خواهیم بود.

وعده دیدار ما محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن خلیج فارس (44B)، غرفه 1020

زمان :  30 تیر الی 2 مرداد