نرم افزار Vira

پیشرفت تکنولوژی و خصوصا فناوری اطلاعات امری کاملا بدیهی است که منجر به افزایش اهمیت سیستم های مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات از جمله ISMS گردیده است. این سیستم ها در ایران نیز اهمیت و جایگاه ویژه خود را با توجه به بخشنامه های صادر شده و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت نشان داده اند و سازمان های زیادی نیز با توجه به این امر، استقرار این سیستم ها را به پایان رسانیده یا در شرف پیاده سازی آن هستند. ولی مسئله مهم نگهداری، پیشبرد و مدیریت این سیستم ها می باشد که نیاز وجود یک نرم افزار کامل و  جامع را امری غیر قابل انکار می سازد. شرکت مهندسی هیرساویژن نیز به این مسئله مهم پرداخته و با طراحی، تدوین و توسعه نرم افزار مدیریت ISMS (ویرا) و انطباق با موجودیت و مشخصات سازمانهای ایرانی گامی نو در برطرف کردن این نیاز برداشته است.
برخی از مزایای نرم افزار ISMS
• افزایش سطح مکانیزاسیون فرایندها و فعالیت ها
• تسهیل در مدیریت سیستم
• مدیریت ساده و اثربخش مستندات و سوابق سیستمی
• افزایش دقت و سهولت در تهیه گزارشات
• امکان استفاده از اطلاعات ثبت شده در دوره های قبلی جهت بهبود مستمر در چرخه های بعد
• یکپارچگی در عملیات سیستم
• تغییر پذیری سیستم در راستای استاندارد (داینامیک بودن نرم افزار)
• کمک به بقای بیشتر سیستم در سازمان
امکانات نرم افزار ویرا (features)
– مدیریت دارایی (Asset MGT)
– مدیریت ریسک (Risk MGT)
– مدیریت اسناد (Document MGT)
– مدیریت وظیفه (Task MGT)
– مدیریت ممیزی ها (Audit MGT)
– مدیریت جلسات
– بیانیه کاربست پذیری (SOA)
– اهداف مدیریت
+  مدیریت طرح دسترس پذیری (Availability Plan)
+ جدول فایل پشتیبان گیری (Backup Table)
+ جدول پایش (Monitoring Table)
+ بهبود های مستمر در راستای سهولت و سادگی در کارایی تمامی ماژول های نرم افزار
+ بروزرسانی در ماژول مدیریت ریسک
قابلیت های فنی
• قابلیت Web Base بودن و امکانات Windows Base  بودن به طور همزمان
• دارای دو حوزه راهبری  و کاربری  و چند کاربره بودن
• قابلیت استفاده در بستر اینترنت
• زبان قدرتمند C#
• استفاده از بانک اطلاعاتی SQL Server 2012
• طراحی پایگاه داده توسط Open Schema
• سرویس محور (Service base) بودن تکنولوژی تولید (WCF)
• امکان دریافت و مدیریت وظایف محوله در محیط Telegram