مشاوره و استقرار ITSM

همان طورکه می دانیم علم و تکنولوژی در حال پیشرفت است و از همه مهمتر فناوری اطلاعات است که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر و بهبود است. امروزه تقریبا همه سازمان ها به نوبه خود از IT و سرویس های آن استفاده می کنند و با مشکلات و محدودیت های آن دست و پنجه نرم می کنند و نیاز داشتن استانداردی برای ارائه هرچه بهتر سرویس های IT به کاربران  داخلی و خارجی حس می شود.
سیستم مدیریت خدمات/سرویس های فناوری اطلاعات (ISO/IEC 20000) اولین استاندارد جهانی است که به شکلی خاص و ویژه، مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات را مورد هدف قرار می دهد و مجموعه یکپارچه ای از فرایندهای مدیریتی را جهت ارائه مؤثر سرویس ها به کسب و کار و مشتریانش شرح می دهد. این سیستم مدیریتی همردیف و مکمل رویکرد فرآیندی تعریف شده در ITIL می باشد که شامل دو بخش ISO/IEC 20000-1 و ISO/IEC 20000-2 می باشد.
با استقرار این سیستم مدیریتی تشکیل دپارتمان IT در یک سازمان نوپا، تعویض دپارتمان IT قدیم با دپارتمان IT جدید و استاندارد، شناسایی و توزیع سرویس های IT جدید و استانداردسازی سرویس های IT قدیم انجام می پذیرد.
برخی از مزایای پیاده سازی ITSM
• بهبود فرآیندهای/سرویس های فناوری اطلاعات
• ایجاد یک چارچوب مرجع و معتبر برای کنترل فرآیندهای واحد فناوری اطلاعات
• ایجاد یک ساختار سیستماتیک جهت ارزیابی کیفیت سرویس های فناوری اطلاعات
• ایجاد بستری برای انتقال واحد فناوری اطلاعات از وضعیت وظیفه گرایی به فرآیند گرایی
• ایجاد یک زبان مشترک میان تمامی ارکان سازمان در بهره برداری از سرویس های فناوری اطلاعات
• هدف گرایی و مدیریت کمی برای ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات
• ایجاد فرهنگ بهبود گرایی در تمامی سرویس ها و زیر ساختهای فناوری اطلاعات
• بالا بردن رضایت کاربران داخلی و مشتریان خارجی فناوری اطلاعات که از سرویس های IT استفاده می کنند
• دریافت گواهینامه ISO/IEC 20000:2011