خدمات فنی

خدمات فنی شرکت مهندسی هیرساویژن به قرار زیر می باشد

– تست نفوذپذیری (Penetration Test)
– بررسی زیرساخت شبکه و نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس های IT از جمله SOC، monitoring، virtualization و Network security
– نصب،  راه اندازی و آموزش نرم افزارهای ISMS و ITIL
– مشاوره Monitoring
– مشاوره و استقرار Virtualization
– مشاوره و استقرار Monitoring