معرفی هیرساویژن|

تنوع سیستمهای مدیریتی از چنان کمـیت و کیفیتی برخوردار است که برای کمتر سازمانی تحقیـق و جستجـو در هریک از آنها امری اقتصادی و منطقی است، از این رو سپردن این مسئولیت خطیــر به یک شریک یا همراه تجاری، اقتصادی و امری مقرون به صرفه خواهد بود.ماموریت ما کمک در افزایش بهره وری سازمانها بواسطه طراحی و استقرار سیستمهای نوین مدیریتی است. در این راستـا کسب دانش روز دنیا و بومی سازی اجرای سیستمهای مدیریتی بنا بر شرایط محیطی و محتوایی سازمانهای ایرانی بخشی از مسئولیتهای سازمانی ما به شمار می رود.

اعتقاد راسخ به برقراری رابطه ای برد - برد (win-win) با تمامی همراهان تجـاریمان و الگوبرداری سیستماتیک از شرکتـهای سرآمد دنیا از دیگر دیدگاه های ما بشمار می آید وآنچــه ما را در بیش از یک دهه فعالیت مستمر در زمینـه سیستمهای مدیریتی، متمـــایز می سازد...

درباره ما

ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)|

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ابزاری است برای شناسایی، مدیریت و به حداقل رساندن احتمال وقوع تهدیداتی که امروزه سازمانهــــا بواسطه از دست دادن اطلاعات خود با آنها رودرو می باشند. این تهدیدات مشتمل بر : تهدیدات داخلی سازمان، تهدیدات خارجی سازمان، تهدیدات اتفاقی، تهدیدات ناشی از خطاهای عمدی و غیر عمدی است. امروزه سازمانها بسیاری از فرصتهای کسب و کار خود را به لحــــاظ از دست دادن اطلاعات پر ارزش خود از دست می دهند. هدف اصلی این سیستم برقراری مکانیسمی جهت حفاظت از همین فرصتهاست. اهمیت دوچندان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS )در دنیای امروز امری غیر قابل انکار می باشد، از این رو ما خود را موظف دانستیم تا بیشتر تمرکز و توان خود را در ارائه تمام و کمال این سیستم صرف کنیمو وسعت سازمانه ها نیز ما را برآن داشته تا خدمات خود را به صورت جزئی تر و به تبع شفافتر نیز ارائه نماییم.

مشاوره و پیاده سازی مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات (ITSM) |

ISO/IEC 20000 اولین استاندارد جهانی است که به شکلی خاص و ویژه، مدیریت سرویس IT را مورد هدف قرار می دهد. این استاندارد ، مجموعه یکپارچه ای از فرایندهای مدیریتی را جهت ارائه مؤثر سرویس ها به کسب و کار و مشتریانش شرح می دهد.

ISO/IEC 20000 همردیف و مکمل رویکرد فرآیندی تعریــــف شده در ITIL از اداره بازرگانی دولتی (OGC) است. ISO/IEC 20000 شامل دو بخـــش است : ISO/IEC 20000-1:2005 توصیف کننده ویژگی ها و معیارهای رسمی و قانونی بوده و الزامات یک سازمان را برای ارائه سرویس های مدیریت شده با کیفیتـــی که مورد قبول مشتریانش باشد ، شرح می دهد. محدوده آن شامل موارد زیــــــر می باشد :

  • الزامات یک سیستم مدیریت
  • طرح ریزی و پیاده سازی مدیریت خدمات
  • طرح ریزی و پیاده سازی سرویس های جدید یا تغییر یافته
  • فرایند تحویل خدمات
  • فرایندهای ارتباطی

تست نفوذپذیری (Penetration Test) و ارزیابی آسیب پذیری |

شرکت هیرساویژن با توجه به وجود و افزایش خطرهایی از جمله کشف رمز عبور، ویروسی شدن سیستم ها، دسترسی های غیرمجاز، از بین رفتن اطلاعات، تغییر اطلاعات توسط افراد غیر مجاز و نفوذ آنها به شبکه ها و سیستم های کامپیوتری، جهت شناسایی، ارزیابی و ارائه راه حل های مناسب، به ارزیابی آسیب پذیری و تست نفوذپذیری مبادرت ورزیده است.

تست نفوذپذیری فرآیند ارزیابی امنیتی شبکه یا سیستم های رایانه ای است که به صورت شبیه سازی یک حمله توسط یک هکر صورت می پذیرد. مهمترین تفاوت میان هکر و شخصی که تست نفوذپذیری انجام می دهد این است که تست نفوذپذیری همراه با دریافت مجوز و یا تاییدیه سازمان انجام و به صورت یک گزارش ا رائه می گردد.